Luna Chemicals-a hoş geldiňiz! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

Kompaniýa syn / profil

Biz kim

“Luna chemical Co. Ösüş toparymyz strategiki taýdan esasy bejeriş ugurlaryna ünsi jemleýär: ýürek-damar, anti-depressant, allergiýa, saglygy goraýyş we ösümlikleri çykarmak. Öndürijiler üçin tehniki goldaw we netijeli kadalaşdyryjy resminamalar berýäris, intellektual eýeçilik (IP) hemişe ünsli seredilýärdi. Şeýle hem, müşderilere ajaýyp autsorsing hyzmatlaryny we laboratoriýa goldawyny hödürleýäris.
LUNA size Hytaýyň iň ökde üpjün edijilerinden çeşme bermäge, olara baha bermäge we gözegçilikde saklamaga, önümleriň nusgalaryny barlamaga we almaga, laboratoriýamyzda hilini kepillendirmäge, wagtynda eltip bermäge we eksport logistikasyna kömek etmäge kömek edýär. Hyzmatlarymyz çalt jogap bermegi we kararlary, şeýle hem müşderilerimize gizlin goldaw bermegi wada berýär. LUNA, global bäsleşige ukyply derman öndürýän kompaniýany maksat edinip, adam saglygyna we ösüşine bagyşlap, EHS-ä köp üns berýär.

Işjeň derman serişdeleri

Önümleriň satuwy VII bap PLPRC 63 tarapyndan rugsat edilenler bilen çäklenýär, ýokarda gözleg we ösüş mukdary bar.

Näme üçin Lunany saýlamaly?

Beýleki söwdagärlere artykmaçlyk

300-den gowrak içerki öndürijiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyk.
Çig maldan ahyrky API-lere çenli hemmetaraplaýyn we bäsdeşlik üpjünçilik zynjyry
Düzgünleşdiriji gözegçilik hyzmaty, IP goragy we patenti resmileşdirmek
Şertnama laboratoriýalary täze öndürilen önümlere duýgur häzirki zaman tehnologiýalaryna ünsi jemleýär
Aç-açan aragatnaşyk bilen 30 ýyl töweregi pudakda berk binýat

Öndürijiler üçin artykmaçlyk

Dürli API / INT-lerde bar bolan hyzmatdaşlary bilen uzak möhletli gatnaşyklar
Düzgünleşdiriji hasaba alyş goldawy we GMP laýyklyk goldawy
Çig maldan ahyrky API-lere çenli zynjyr ulgamyny doly üpjün etmek
Tehniki goldaw we çeşmeleri birleşdirmek
Stokarky we aşaky önümçilik we tehnologiýa artykmaçlygy