Luna Chemicals-a hoş geldiňiz! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

Zhejiang uniwersitetiniň institutynyň synag zawody (Kuuzhou)

Gysgaça syn

Uçar zawodymyz, Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Kuuzhou şäherinde ýerleşýän Zhejiang uniwersiteti-Kuuzhou institutynda döredildi. Ol tutuşlygyna Zhejiang uniwersiteti -Cuzhou institutyna degişlidir. Häzirki maýa goýumlary 33000㎡ meýdany bilen 35 million dollara ýetdi. Iki synag ussahanasy bar (bagyşlanan ussahana we köp maksatly ussahana).

Pilot-factory1
Pilot-factory2
Pilot-factory3
Pilot-factory4