Luna Chemicals-a hoş geldiňiz! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

GSP şahadatnamalary

Gysgaça syn

2020-nji ýylda GSP şahadatnamasyny üstünlikli aldyk, 40-dan gowrak işgäri bolan hünärmenler toparyna we 2000㎡in ululygyndaky derman ammaryna eýe bolduk. Ammar adaty temperatura meýdany we sowadyş meýdany we ammara yzygiderli gözegçilik edýän awtomatiki temperatura çyglylygy datçigi bilen enjamlaşdyrylandyr.
GSP şahadatnamasy bilen kompaniýamyz, derman önümleri ýaly API-ni import edip, Hytaýdaky hünärli edaralara we hassahanalara paýlap bilýär. Şu wagta çenli Koreýada, Japanaponiýada, Hindistanda we ş.m. köp sanly iri derman zawodlary bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýduk.
Şol aralykda, derman önümlerini SFDA-da hasaba alýarys. Hasaba alnan iň soňky API Empagliflozin, ýakyn wagtda garaşyljak köp zat bar.

GSP-Certificates1
GSP-Certificates2
GSP-Certificates4
GSP-Certificates3